top of page
Centerless Grinding
 งานเจียร์ไร้ศูนย์
  Centerless Grinding | งานเจียร์ไร้ศูนย์  
 
 
ความสามารถเครื่องทำงานตั้งแต่
ขนาด 2 มม. - 120 มม. และยาวได้เต็มที่ 2500 มม.
 
Centerless Grinding dia. 2 mm.-120 mm. L2500mm.
bottom of page